Verwijzing

Verwijzing van uw patiënten

 Vergoeding voor dieetzorg
Bij alle zorgverzekeraars wordt vanuit de basisverzekering 3 uur dieetzorg per kalenderjaar
vergoed. De kosten hiervan worden verrekend met het wettelijk eigen risico.
Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt ook consulten vanuit de aanvullende verzekering.
Hoeveel er vergoed wordt, kan de cliënt op zijn polis terugvinden.  Praktijk Pauline heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract; dit jaar niet met Ditzo en ASR en Salland.

Siilo   Via de app Siilo kunt u mij vinden onder mijn naam Pauline Kerkhoff. U kunt mij zo beveiligd benaderen. Ook kunt u mij een zorgmail bericht sturen mocht u willen overleggen over een patiënt.


Verwijsformulier
De meeste huisartsenpraktijken in Soest zijn in het bezit van het verwijsblok voor deze praktijk. Wanneer u nog niet in het bezit bent van een verwijsblok kunt u contact met ons opnemen. Wij zorgen
er dan voor dat u een verwijsblok toegestuurd krijgt.
U kunt ook zelf het verwijsformulier uitprinten. Klik hier voor het verwijsformulier. 
De verzekeraar vereist dat de verwijsformulieren volledig zijn ingevuld (patiëntgegevens) en
ondertekend worden door de verwijzer.


Huisartsen Eemland Zorg
In Soest zijn veel huisartsenpraktijken aangesloten bij Huisartsen Eemland Zorg voor Diabetes
Mellitus, COPD en CVRM.
Praktijk Pauline kan via Portavita ingeschakeld worden voor consultatie. De aanvraag en de patiëntgegevens komen dan op de werklijst van onze
praktijk. Vervolgens nemen wij contact op met de patiënt voor het maken van een
afspraak.
Consulten die binnen Portavita worden aangevraagd gaan niet ten koste van het eigen risico
van de patiënt.

Artsenwijzer diëtetiek
In de artsenwijze diëtetetiek staat vermeld bij welke ziekten en op welk moment de patiënt
doorverwezen kan worden naar de diëtist. De artsenwijzer is te raadplegen via
Artsenwijzer
Diëtetetiek

 

 

 

 

Praktijk Pauline

Locatie

contact